× #message#
×

Warning

Mjenjači i trgovci

FIMA Change usluga omogućuje poduzećima koja imaju prijavljenu mjenjačku djelatnost da ponude svojim klijentima kupnju i prodaju kriptovaluta za gotovinu.

Otvaranje korisničkog računa je besplatno.

Naknade su dogovorene prema Ugovoru.

Usluga Naknada (u HRK)
POS Terminal
(po izboru)
  1.500,00 / uređaj

 


×